FAQ • Algemeen
 • Wat is een BIN?

  BIN staat voor Buurt Informatie Netwerk.

  Een BIN is een gestructureerd samenwerkingsverband tussen buurtbewoners en de lokale politie. Een BIN heeft tot doel:

  • het meldingsgedrag aan de politie te verhogen;
  • het onveiligheidgevoel bij de bevolking te verlagen;
  • de sociale controle te bevorderen;
  • de preventiegedachte te verspreiden.

  Een BIN is dus geen burgerwacht of organisatie die patrouilles of andere politionele taken op zich neemt. Het is ook geen structuur die de leden voorrechten verleent in hun contacten met de politie.

 • Wat is een BIN niet?

  Een BIN is géén burgerwacht of organisatie die patrouilles of andere politionele taken op zich neemt. Het is ook geen structuur die de leden voorrechten verleent in hun contacten met de politie.

 • Wat heeft een lid nodig?

  Om lid te worden is het noodzakelijk over een GSM te beschikken. Een email adres is ook gewenst, maar niet noodzakelijk. Email wordt namelijk gebruikt om vanuit de politie na een interventie feedback aan de leden te kunnen versturen. Er bestaat geen maximum leeftijd - oudere leden zijn meestal zelfs vaker thuis, en daarom interessant voor het BIN om erbij te hebben.

 • Werking
 • Hoe werkt een BIN?

  Wanneer je een verdachte toestand opmerkt in jouw buurt verwittig je onmiddellijk de politie op het nummer 101. De politie gaat na wat er aan de hand is en verstuurt indien nodig via sms een waarschuwing naar alle BIN-leden. Van de BIN-leden wordt verwacht dat ze extra alert zijn en de 101 verwittigen als ze meer informatie hebben. De politie kan dan de patrouilles op het terrein gericht aansturen waardoor de pakkans groter wordt. De BIN-leden ontvangen de volgende werkdag per mail feedback over de situatie.

 • Wat is een verdachte situatie?

  Handelingen en gedragingen die voor jou verdacht lijken, meld je best meteen aan de politie. Soms zijn er geen concrete aanwijzingen, maar van bepaalde toestanden in jouw buurt voel je als bewoner meestal wel aan of ze verdacht zijn of niet.

  Voorbeelden zijn:

  • Voertuig, al dan niet met vreemde nummerplaat, dat doelloos rondrijdt in jouw wijk
  • Onbekenden die opvallend veel aandacht hebben voor de huizen in jouw straat of er foto’s van nemen
  • Ook allerlei geluiden kunnen verdacht zijn, zeker als het gaat om brekend glas
  • Onbekenden die iets verstoppen

  Wanneer je het gevoel hebt dat er iets niet klopt, bel dan meteen 101 en zeg dat je lid bent van een BIN. Geef zo veel mogelijk specifieke en herkenbare kenmerken door van de verdachte situatie, persoon of voertuig (nummerplaat, merk en kleur van het voertuig, opvallende kledij, kapsel,…)

 • Wat is de rol van leden?

  Aan de leden wordt gevraagd allerter te zijn voor verdachte situaties en deze te melden bij de politie (tel: 101). In geval de politie een SMS verstuurd, wordt gevraag de ogen goed open te houden, en de politie te informeren wanneer u de gezochte persoon of het voertuig ziet. De leden wordt met nadruk niet gevraag zelf in te grijpen.

 • Lidmaatschap
 • Kost een lidmaatschap geld?

  Het lidmaatschap van het BIN is gratis. Als u de berichten doorgeeft via de gratis nummers 101 of 112, kost u dat niets. Ook voor het ontvangen van de berichten die de politie naar de BIN-leden stuurt, hoeft u als BIN-lid niets te betalen. De kosten die noodzakelijk zijn voor de technische infrastructuur om het mogelijk te maken SMS berichten naar de leden te versturen worden betaald door de gemeente.

 • Hoe kan ik me aanmelden?

  U kunt zich aanmelden door het aanslutingsformulier hier in te vullen, af te drukken, en vervolgens aan één van de coordinatoren of aan de politie te bezorgen. U mag ook een scan of foto van het ingevulde formulier versturen via email aan machelen@binmail.be

  Aansluitingsformulieren zijn eventueel ook beschikbaar aan de onthaal van het gemeentehuis, en kunnen daar afgegeven worden.

 • Kan een BIN-lid ook lid zijn van een politieke partij?

  Ja, een BIN-lid kan lid zijn van een politieke partij, maar mag het BIN niet gebruiken of misbruiken voor partijpolitieke doeleinden.

 • Hoe zit het met privacy?

  Uw naam en contactgegevens zijn enkel bekend bij de politie en de BIN-coördinatoren. Deze gegevens worden nergens publiek gemaakt.

 • Krijgen de BIN-leden bepaalde voordelen?

  Neen, de leden van het BIN krijgen geen voorrechten verleent in hun contacten met de politie. Enkel indien de politie het nodig of nuttig acht, krijgen zij berichten van de politie.